Sola Flyklubb

Flyparken

Flyparken

Oversikt over Sola Flyklubbs flypark. Vi har indikert om flyene i utgangspunktet er godkjent for IFR, VFR natt eller VFR dag. Gangtider på komponenter eller snag kan periodevis føre til at flyene blir «degradert» til kun å være godkjent for VFR dag, så husk å sjekke status i flyets loggbok og myWebLog.

Alle klubbens fly har årskort på alle Avinors flyplasser og på Stord, bortsett fra Gardermoen. (Gjelder ikke PAL).

Se klubbens prisliste for den til enhver tid gjeldende timepris på flyene.


LN-FTD – Cessna C172SP

ln-ftd Årsmodell: 2008
Godkjent: IFR
Fuel capacity: 200 ltr usable
Endurance:
ca 5:30 hr
Parkering på Sola: Skal alltid stå i hangar

UTSTYR:
Garmin G1000 – NAV III

For nedlasting:IMG_3203
Pilots Operating Handbook (POH)
G1000 Cockpit Ref Guide Cessna NAV III
WB skjema LN-FTD
Sjekkliste LN-FTD

 

 

 


LN-MTX – Cessna C172P

lnmtx.jpg
Årsmodell: 1981
Godkjent:
 VFR natt
Fuel capacity: 144 ltr usable
Endurance: 
ca 4:20 hr
Parkering på Sola: Skal alltid stå i hangar

UTSTYR:
VOR, DME, ADF

For nedlasting:IMG_3204
Pilots Operating Handbook (POH)
Generell POH for 172 – Den i flyet gjelder.
W&B skjema LN-MTX
Sjekkliste LN-MTX

 

 


LN-DAG- Cessna C172M

Årsmodell: 1976dag
Godkjent:
 VFR natt
Fuel capacity: 144 ltr usable
Endurance: 
ca 4:20 hr
Parkering på Sola: Skal alltid stå i hangar

UTSTYR:
GPS
For nedlasting:
Pilots Operating Handbook (POH)
Generell POH for 172 – Den i flyet gjelder.
WB_LN-DAG
Sjekkliste LN-DAG
Sjekkliste LN-MTX


LN-PAL – Piper 28-161

Lånes tidvis ut til SFK av Norrønafly når våre egne fly er til årlig/service.

Leiepris og betalingsinfo
Sola Flyklubb har sammen med Norrønafly endret tilbake betalingsrutinene til bruk av Myweblog. 
Det vil si at betaling for flyleie av LN-PAL skal føres på samme måte som alle andre fly i Myweblog. 
Da PAL ikke har årskort for Avinor flyplasser er det viktig at alle landinger logges slik at dette også blir belastet riktig på flyvningen. 
Fuelkortet som tidligere ble brukt i ASP vil bli brukt i PAL.

PAL skal parkeres i klubbens gamle hangar.

Årsmodell: 1978
Godkjent:
 VFR nattLN-PAL
Fuel capacity: 180 ltr usable
Endurance: 
ca 6:00 hr
Parkering på Sola: Hangar

UTSTYR:
GPS

For nedlasting:
Pilots Operating Handbook (POH)
W&B skjema LN-PAL
Veieskjema LN-PAL
Sjekkliste LN-PAL (kommer)
Teknisk questionaire utsjekk PA28-161 LN-PAL


Copyright © Sola Flyklubb All Right Reserved
Sideansvarlig: erlend(krøll)ljosnes.no