Sola Flyklubb

Flyparken

Flyparken

Oversikt over Sola Flyklubbs flypark. Vi har indikert om flyene i utgangspunktet er godkjent for IFR, VFR natt eller VFR dag. Gangtider på komponenter eller snag kan periodevis føre til at flyene blir «degradert» til kun å være godkjent for VFR dag, så husk å sjekke status i flyets loggbok og myWebLog.

Alle klubbens fly har årskort på alle Avinors flyplasser, bortsett fra Gardermoen. Vi har i tillegg årskort på Lista (gjelder ikke AEG og PAL) for alle flyene i klubben .

Se klubbens prisliste for den til enhver tid gjeldende timepris på flyene.


LN-FTD – Cessna C172SP

ln-ftd Årsmodell: 2008
Godkjent: IFR
Fuel capacity: 200 ltr usable
Endurance:
ca 5:30 hr
Parkering på Sola: Skal alltid stå i hangar

UTSTYR:
Garmin G1000 – NAV III

For nedlasting:IMG_3203
Pilots Operating Handbook (POH)
G1000 Cockpit Ref Guide Cessna NAV III
WB skjema LN-FTD
Sjekkliste LN-FTD

 

 

 


LN-MTX – Cessna C172P

lnmtx.jpg
Årsmodell: 1981
Godkjent:
 VFR natt
Fuel capacity: 144 ltr usable
Endurance: 
ca 4:20 hr
Parkering på Sola: Skal alltid stå i hangar

UTSTYR:
VOR, DME, ADF

For nedlasting:IMG_3204
Pilots Operating Handbook (POH)
Generell POH for 172 – Den i flyet gjelder.
W&B skjema LN-MTX
Sjekkliste LN-MTX

 

 


LN-DAG- Cessna C172M

Årsmodell: 1976dag
Godkjent:
 VFR natt
Fuel capacity: 144 ltr usable
Endurance: 
ca 4:20 hr
Parkering på Sola: Skal alltid stå i hangar

UTSTYR:
GPS
For nedlasting:
Pilots Operating Handbook (POH)
Generell POH for 172 – Den i flyet gjelder.
WB_LN-DAG
Sjekkliste LN-DAG
Sjekkliste LN-MTX


 LN-MTJ – Piper 28-161

MTJ skal parkeres i klubbens gamle hangar.

Årsmodell: 1982

Godkjent: VFR nattlnmtj

Fuel capacity: 180 ltr usable
Endurance: 
ca 6:00 hr
Parkering på Sola: Hangar

 

 

UTSTYR:


MTJ_IMG_3218

For nedlasting:
Pilots Operating Handbook (POH)
WB-LN-MTJ
Veieskjema LN-MTJ
Sjekkliste LN-MTJ (kommer)
Teknisk questionaire utsjekk PA28-161 LN-PAL


LN-PAL – Piper 28-161

Lånes tidvis ut til SFK av Norrønafly når våre egne fly er til årlig/service.

Leiepris og betalingsinfo
Sola Flyklubb har sammen med Norrønafly endret tilbake betalingsrutinene til bruk av Myweblog. 
Det vil si at betaling for flyleie av LN-PAL skal føres på samme måte som alle andre fly i Myweblog. 
Da PAL ikke har årskort for Avinor flyplasser er det viktig at alle landinger logges slik at dette også blir belastet riktig på flyvningen. 
Fuelkortet som tidligere ble brukt i ASP vil bli brukt i PAL.

PAL skal parkeres i klubbens gamle hangar.

Årsmodell: 1978
Godkjent:
 VFR nattLN-PAL
Fuel capacity: 180 ltr usable
Endurance: 
ca 6:00 hr
Parkering på Sola: Hangar

UTSTYR:
GPS

For nedlasting:
Pilots Operating Handbook (POH)
W&B skjema LN-PAL
Veieskjema LN-PAL
Sjekkliste LN-PAL (kommer)
Teknisk questionaire utsjekk PA28-161 LN-PAL


Copyright © Sola Flyklubb All Right Reserved
Sideansvarlig: erlend(krøll)ljosnes.no

Reklamer