Sola Flyklubb

Telefonliste

Styret

Leder: Stein Olaussen, 901 33 952, stein.olaussen (krøll) lyse.net
Nestleder: Erlend Svanes, 905 40 051, erlend.svanes (krøll) lyse.net
Sekretær: Ivar Andreas Devold, 917 54 467, iadevold (krøll) hotmail.com
Styremedlem: Ingrid Sørensen, 47509083, ingrid.e.sorensen (krøll) gmail.com
Styremedlem: Lars Vagle, 48999810, lars_vagle (krøll) yahoo.no
Kasserer: Rune Hansen, 995 83 010, rh (krøll) torune.no
Varamedlem: Solveig Isaksen Hagen, 909 98 345, solihagen (krøll) gmail.com
Varamedlem: Rune Hatle, 93845431, rune( krøll) hatle.com

Revisor: Leif Bjarte Vold
Revisor: Vicki Ødegaard

Adgangskort: Eirik Walle. Mob: 982 52 278. E-post: e-walle (krøll) online.no
Regnskap: regnskap (krøll) solaflyklubb.no

Fagsjefer

Skolesjef: Leif R. Olsen, 915 86 724, leif.r.olsen krøll lyse.net
Undervisningsleder: Daniel Kleppa, 997 29 977, daniel.kleppa krøll lyse.net
Operativ Leder: Stein Magne Lian, 959 67 988, smlian krøll online.no
Teknisk leder: Per Ingar Mortensen, 413 24 236, peringarmortensen krøll gmail.com
Flytryggingsleder: Tormod Olsen, 480 45 126, tormod.olsen krøll lyse.net
Leder Flytjenesten: Nils Henrik Aarø Hals, 952 21 087, nilshenrik krøll outlook.com

Crew Chiefs

LN-FTD: Ken Frode Omdal

Valgkomite

Leder: Leif Njål Veka, 901 99 264
Medlem: Inge Folgerø, 932 22 049
Medlem: Glenn Ivan Munthe, 976 55 056

Copyright © Sola Flyklubb All Right Reserved


Sideansvarlig: