Sola Flyklubb

Klubb-PFT

Periodisk Flygetrening (PFT) i Sola Flyklubb

Sola Flyklubb innførte “Klubb-PFT” 1/1-2006. Følgende er hentet fra klubbhåndboka:

En klubb-PFT består av en teoretisk del og en praktisk flyging med instruktør. Klubb-PFT  skal gjennomføres årlig for å få lov til å fly klubbens fly.

PFTen innføres ikke for å være «vanskelige», men for å sikre at våre flygende medlemmer innehar et minimum av ferdigheter. For de av oss som flyr lite, og kun logger tid på CAVOK dager i vindstille er det ikke til å unngå at ferdigheter i sidevindsforhold, nødprosedyrer og lignende sakte svinner hen.

  • Klubb-PFT er obligatorisk for alle som ønsker å bruke klubbens fly.
  • Klubb-PFT skal være gjennomført innen 1. juli hvert år.
  • En klubb-PFT gjennomført når som helst i inneværende år er gyldig til 30. juni det påfølgende året.
  • Medlemmene oppfordres til å delta på klubbkvelder.
  • Den praktiske flygedelen flys med instruktør og kan kombineres med utsjekk eller PC/ST (Proficiency Check/Skill Test)
  • Den praktiske delen av PFTen kan flys med hvilken som helst av klubbens instruktører.
  • Den praktiske flygedelen kan også flys på fly som ikke eies eller opereres av klubben.

For medlemmer med høyere gyldig sertifikat enn PPL (fly/helikopter), kreves det ikke klubb-PFT. En klubb-PFT utført i annen NLF flyklubb, er også gyldig i Sola Flyklubb.

Elever under utdanning trenger ikke fly klubb-PFT, men de skal delta på minst en klubbkveld/flytryggingskveld i inneværende periode. Oppflyging (Skill Test) for elevene gjelder også som klubb-PFT for inneværende periode.

Skjema for klubb-PFTen finner du i klubbens dokumentsamling.

Det vil i utgangspunktet ikke bli ført kontroll med hvorvidt et medlem har fløyet sin klubb-PFT eller ikke. Dette vi medføre for mye arbeid og administrasjon. Du har imidlertid ikke lov til å fly klubbens fly uten gjennomført PFT. Flyr du allikevel kan du for eksempel risikere at en eventuell egenandel på skade ikke dekkes av selvassuransefondet.

Copyright © by Sola Flyklubb All Right Reserved.

Sideansvarlig:

En tanke om “Klubb-PFT

  1. Tilbaketråkk: Påminnelse om Klubb-PFT | Sola Flyklubb