Sola Flyklubb

Rapportering

IRS-Integrert Rapporteringssystem

IRS-ny rapportSola Flyklubb har aktivert det integrerte hendelses-rapporteringssystemet i MyWebLog. Dette er et system som gjør det enkelt å rapportere hendelser i Sola Flyklubb. Hendelsene kan være fly-relaterte, men de må ikke være det. Hendelsene kan omhandle alle aspekter angående vår klubb.

Grunnen til at vi ønsker å få inn rapporter er at vi ønsker å bli bedre!

Det er lettere å gjøre noe med ting når de blir rapportert skriftlig i et formelt system. Alle hendelser som blir rapportert i systemet får tildelt en ansvarlig person. Dermed sikres oppfølging av hendelser. Dessuten vil man kunne se på trender der hendelser som hver for seg ikke er så alvorlige kan avdekke systematiske mangler i klubben, som igjen kan potensielt føre til mer alvorlige hendelser dersom forebyggende tiltak ikke settes inn.

Legg merke til at det er mulig å rapportere anonymt.

Dette med rapportering av hendelser er noe som både flyindustrien og oljeindustrien har jobbet aktivt med i mange år. De fleste av dere har antakelig vært borti tilsvarende systemer i arbeidet deres tidligere.

Å legge inn en ny hendelse er ganske enkelt og selvforklarende, men vi har laget en liten step-by-step bruksanvisning med litt forklaringer og tips. Bruksanvisningen finner du her (åpnes som .pdf).

Merk: Vi ønsker fokus på hendelsene, ikke på person.

Vi legger ut anonymiserte rapporter av allmenn interesse på hjemmesiden etter hvert som de kommer inn.

Copyright © by Sola Flyklubb All Right Reserved.

Sideansvarlig: