Sola Flyklubb


Vasking av fly

LN-MTX og LN-FTD ble begge vasket i går, tirsdag 16 April. Selv om responsen for å «trå
til» ikke var enorm blandt klubbens medlemmer, var det noen som tok av sin fritid for å hjelpe til.LN-MTX vaskelaget i aksjon

Det var kjempegod innsats fra vaskelagene som blandt annet bestod av Nils Henrik Aarø Hals, Øystein Sandal, Flurin Koenz, Lars Vagle og Terje Kroglund.

Solveig Isaksen Hagen sørget for at “vaskegutta” fikk den kaffen de trengte for å gjennomføre jobben.

Takk til dere som stilte opp for klubben!

LN-FTD vaskelaget i aksjon2


Restriksjonsområde Finnestad

finnestadRestriksjonsområde over Stavanger fengsel Finnestad

Horisontal utstrekning for restriksjonsområdene er begrenset av sirkler, definert med et senterpunkt angitt med koordinater oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84, med en radius på 0,5 nautiske mil rundt:

EN R206 Stavanger fengsel (585937.3092N-0053924.8328E)
Vertikal utstrekning fra bakken/vannet og opp til 1000 fot AMSL.

Ref: AIC-N 24/18 07 DES

Les videre


Høyland microflyplass

Minner om trafikk på Høyland microflyplass.

hoyland
Denne ligger midt mellom Varhaug og Reve, og mye av flygingen der foregår i ukontrollert luftrom. Det er derfor ikke gitt at disse kommuniserer med Sola TMA (119.6), men de fleste benytter lokal frekvens 123.5 i dette område under 1500ft.

Dersom dere har COM2 kan det være smart å lytte på denne frekvensen for derav å lettere kunne oppdage trafikk i dette område.


Partner / buddy kurs

Sola Flyklubb inviterer til partner / buddy kurs, 16.03.19 ! Kurset er rettet mot de bedre halvdelene til klubbens flygere og er ment å skulle gi tilstrekkelig opplæring til å kunne lande flyet dersom fartøysjefen skulle få et illebefinnende. Den teoretiske delen vil foregå i Sola Flyklubb sine lokaler 16.03 kl.1300. Praktisk flyging avtales med instruktør.
Den teoretiske delen av kurset er gratis. Praktisk flyging belastes etter gjeldende timepris for klubbens fly.
Påmelding (navn, epost og tlf nr) sendes til Kyrre Andersen, kyrrefa (krøll) gmail.com


Innkalling til årsmøte i Sola Flyklubb

Dato: Tirsdag 05. mars 2019 Kl: 18:00 Sted: Klubbhuset – klasserommet

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2020
8. Vedta klubbens budsjett
9. Foreta valg

judges-gavel

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved leder Leif Veka
leif.veka (krøll) lyse.net

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet.
Her er årsrapport: Samlet Årsrapport sola flyklubb 2018

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

Vel møtt
For styret
Stein Olaussen Leder


FLYTRYGGINGSKVELD – FØRSTEHJELPSKURS

Tirsdag 12 februar kl.18:00 så får vi besøk av Tom Brien fra NLF som skal holde førstehjelpskurs for Sola Flyklubbs medlemmer.
Varighet på kurset ~3 timer.
Kurset er gratis og vil telle som teori til klubb PFT.

NLF’s aktivitetskonsulent Tom Brien er utdannet ambulansearbeider og har lang fartstid i luftsporten, slik at han kan relatere dette inn i våre aktiviteter.

flytrygging_førstehjelp

Håper flest mulig benytter anledningen til å delta på kurset.
Førstehjelp får vi ikke trent på nok og en vet aldri når en får behov å yte førstehjelp.

Tormod Olsen
Flytryggingsleder Sola Flyklubb


TEKNISK INFO 02/2018

TEMA: LN-DAG: INNKJØRING AV MOTOR

LN-DAG er tilbake i vår klubb etter at flyet har blitt vedlikeholdt med henblikk på fortsatt drift. Flyets motor har vært gjenstand for «shock loading» inspeksjon etter bakkeuhellet flyet var utsatt for.

Kun innkjøringsolje (80 olje) skal benyttes de første 50 flytimene.  Olje vil oppbevares i en egen eske på «Norrønaflykontoret» og merket med LN-DAG ONLYIngen annen olje er tillatt brukt i innkjøringsperioden.

OPERATIVE BEGRENSNINGER:

  1. Motor skal opereres på 75% -80%
  2. planlagt flyhøyde, 5000 fot.lndag
  3. Taxing og kjøring på bakken skal begrenses til et minimum.
  4. I innkjøringsperioden skal flyet brukes til lengre turer.(NAV turer etc).
  5. Touch and Go, Airwork (steilinger, nødøvelser , simulerte nødlandinger osv.) og S.A.R oppdrag, er ikke tillatt i innkjøringsperioden.
  6. Påfylt olje skal føres i egen tabell som ligger i reisedagboken.

 

Ved spørsmål, kontakt Rune på tlf: 992 94 370

PIM/SFK

NB! Det blir ikke kjøpt årskort for 2018, så bruk av LN-DAG før 1.1.19 medfører at pilot belastes for startavgift.


Fuel prosedyre på FTD

cessna_fuelstick

Fuelmåler venstre fueltank LN FTD virker ikke. Nye deler er bestilt, men det er lang leveringstid for disse delene. I påvente av at venstre fueltankmåler er bragt i orden skal følgende kompenserende prosedyre følges:
Før alle flyginger skal begge fueltanker peiles med en egen fuelpeilepinne merket LN FTD, denne peilepinnen er lagt ut i flyet. NB ! Peilepinnen skal ikke fjernes fra flyet.

Før alle flyginger skal alltid begge fueltanker nå fylles helt opp.

Teknisk leder                                            Flytryggingsleder                        Skolesjef