Sola Flyklubb


Part-SERA og Part-NCO

bslf_grafikk

Nedenfor følger to linker til hjemmesider tilhørende Luftfartstilsynet som sammenfatter det norske og europeiske regelverket for Part-SERA og Part-NCO. Disse sidene er faktisk ganske oversiktlige og gjør det nye europeiske regelverket godt tilgjengelig. Under Part-SERA har man flettet inn de norske avvikene fra regelverket.

http://public.caa.no/Veiviser_Part_NCO/
 http://public.caa.no/Part_SERA/

Part-SERA har nå også kommet som en offisiell oversettelse gjennom EFTA.
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32012R0923.pdf

Disse linkene finnes også under dokumentsamling.

Reklamer


Nytt tilskudd til flyparken

Sola flyklubb har nylig signert med Norrønafly Rakkestad for innleie av nytt fly. LN-MTJ, Piper PA28-161 Warrior II, årsmodell 1982

ln-mtj_b

Dette flyet har tidligere gått i Nedre Romerike flyklubb. Flyet vil ankomme Sola så snart det er klart.
Booking vil da være tilgjengelig på Myweblog.
Dette flyet vil i første omgang ikke være tilgjengelig for skoling. Det vil også kreves utsjekk på typen.
Mer info kommer.


Frost gir plunder på tankanlegg

I disse ti100ll_spoleknapp.jpgder med frost kan det hende at knappen for å rulle inn fuelslangen på 100LL tankanlegget henger seg opp og ikke kan slås av. Om det skjer kan innrullingen stoppes med nødknapp på hytten ved kortterminalen. Se bilde.

 

100ll_telt_b.jpg


INFO FRA TEKNISK : LN-MTX

15w50Da ble det utført 50 timers inspeksjon av LN-MTX i dag 18-09-2017. Dette innebærer overgang til annen oljetype og at restriksjonene på flyet hva angår «touch and go» osv. er opphevet fra dags dato. Flyet kan nå benyttes til vanlig skolebruk.
Den oljen som fra nå av skal fylles på LN-MTX sin motor er den samme som benyttes på LN-FTD / LN-DAG, nemlig denne:

På LN-MTX olje påfyllingslokk står det 7 quarts (max) i motsetning til vår andre maskiner hvor det står 8 quarts.
Dette til info.


SFK Flyskolen, Åpen Dag 2017

Søndag 3. september ble SFK Flyskolen sitt årlige arrangement ”Åpen Dag” gjennomført. Etter et par år med synkende oppslutning omkring arrangementet var det en glede å se en enorm oppsving i interessen for Åpen Dag. Totalt var det anslagsvis 50-60 gjester i klubbhytta denne dagen.

mtx_gull

I enden av regnbuen finnes det ….

Det er i og for seg ikke et veldig høyt antall, men i år var faktisk 32 som møtte opp for å få seg en flytur og samtlige av disse har besluttet å ta PPL/A; Dog ikke alle har valgt å melde seg på 2017-18 kullet, men kommer tilbake til 2018-19.

Les videre