Sola Flyklubb


Innkalling til Årsmøte

Dato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: KlubbhusetDato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: Klubbhuset. Link til hele innkallingen her.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle klubbens årsmeldinger
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent for 2019
  8. Vedta klubbens budsjett
  9. Foreta valg

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved leder Leif Veka leif.veka@lyse.net

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet.
Årsrapporterblir gjort tilgjengelig på klubbens websider. Komplett revidert regnskap en enda ikke klart, men vil legges frem så snart som mulig.

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

Vel møtt
For styret
Stein Olaussen Leder

Reklamer


FLYGING PREIKESTOL OMRÅDET / OVER FOLKEANSAMLINGER I FRILUFT

Sola flyklubb vil minne om minste avstander/høyder over folkeansamlinger i friluft ref. SERA.

Sola flyklubb har fått tilbakemelding fra egne medlemmer og turister som har vært på Preikestolen at det er observert småfly nært Prekestol platået.
Preikestolen kan de fleste dager ansees ett sted der det er en folkeansamling (i det profesjonelle dronemiljøet er ansamling med mer 100 mennesker ansett som folkeansamling, ref. info gitt fra Luftfartstilsynet).

Regelverket SERA. 5005 f) så skal VFR flyging ikke foretas i en høyde under 300 meter/1000 fot over det høyeste hinderet innenfor en radius på 600 meter fra luftfartøyet.

For Preikestolplatået som ligger 604 meter over havet, så vil det si min. 904 meter/ 2965 fot over havnivå, hvis en er nærmere enn 600 meter – se kartutsnitt under.

preikestolen_600m

Sirkelen viser en radie på 600m fra platået.

Det er også andre områder der det kan ansees som folkeansamling i friluft f.eks. Kjerag og Dalsnuten.
Dalsnuten kan imidlertid komme inn under «nødvendig for start eller landing, eller med mindre det er gitt av vedkommende myndighet», men Sola Flyklubb anbefaler at fartøysjef holder så god avstand som mulig.

Sola Flyklubb har også fått meldinger om utstrakt bruk av droner i disse områdene, noe som utgjør en stor risiko for oss ved eventuell kollisjon mellom fly og drone.
Les videre


Part-SERA og Part-NCO

bslf_grafikk

Nedenfor følger to linker til hjemmesider tilhørende Luftfartstilsynet som sammenfatter det norske og europeiske regelverket for Part-SERA og Part-NCO. Disse sidene er faktisk ganske oversiktlige og gjør det nye europeiske regelverket godt tilgjengelig. Under Part-SERA har man flettet inn de norske avvikene fra regelverket.

http://public.caa.no/Veiviser_Part_NCO/
 http://public.caa.no/Part_SERA/

Part-SERA har nå også kommet som en offisiell oversettelse gjennom EFTA.
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32012R0923.pdf

Disse linkene finnes også under dokumentsamling.


Nytt tilskudd til flyparken

Sola flyklubb har nylig signert med Norrønafly Rakkestad for innleie av nytt fly. LN-MTJ, Piper PA28-161 Warrior II, årsmodell 1982

ln-mtj_b

Dette flyet har tidligere gått i Nedre Romerike flyklubb. Flyet vil ankomme Sola så snart det er klart.
Booking vil da være tilgjengelig på Myweblog.
Dette flyet vil i første omgang ikke være tilgjengelig for skoling. Det vil også kreves utsjekk på typen.
Mer info kommer.


Frost gir plunder på tankanlegg

I disse ti100ll_spoleknapp.jpgder med frost kan det hende at knappen for å rulle inn fuelslangen på 100LL tankanlegget henger seg opp og ikke kan slås av. Om det skjer kan innrullingen stoppes med nødknapp på hytten ved kortterminalen. Se bilde.

 

100ll_telt_b.jpg


INFO FRA TEKNISK : LN-MTX

15w50Da ble det utført 50 timers inspeksjon av LN-MTX i dag 18-09-2017. Dette innebærer overgang til annen oljetype og at restriksjonene på flyet hva angår «touch and go» osv. er opphevet fra dags dato. Flyet kan nå benyttes til vanlig skolebruk.
Den oljen som fra nå av skal fylles på LN-MTX sin motor er den samme som benyttes på LN-FTD / LN-DAG, nemlig denne:

På LN-MTX olje påfyllingslokk står det 7 quarts (max) i motsetning til vår andre maskiner hvor det står 8 quarts.
Dette til info.


SFK Flyskolen, Åpen Dag 2017

Søndag 3. september ble SFK Flyskolen sitt årlige arrangement ”Åpen Dag” gjennomført. Etter et par år med synkende oppslutning omkring arrangementet var det en glede å se en enorm oppsving i interessen for Åpen Dag. Totalt var det anslagsvis 50-60 gjester i klubbhytta denne dagen.

mtx_gull

I enden av regnbuen finnes det ….

Det er i og for seg ikke et veldig høyt antall, men i år var faktisk 32 som møtte opp for å få seg en flytur og samtlige av disse har besluttet å ta PPL/A; Dog ikke alle har valgt å melde seg på 2017-18 kullet, men kommer tilbake til 2018-19.

Les videre