Sola Flyklubb


Årskort på Sørstokken

enso

Vi har nå fått Årskort for våre fly på Sørstokken. Så da er det bare å besøke Stord.

https://ais.avinor.no/AIP/Latest/aip/ad/ENSO/EN_AD_2_ENSO_en.pdf

 

Reklamer


Info fra teknisk

kompressorSola Flyklubb har kjøpt inn en kompressor, luftslange, skjøteledning og luftpåfyller til den nye hangaren. Bruksanvisning for kompressor henger på hangarveggen. NB! husk å sjekke at det er olje på kompressoren før bruk.
Etter bruk skal utstyret settes tilbake på sin plass I hangaren og IKKE ligge å “slenge” andre steder!


Finn 3 feil

nogo_apron

Riktig!

 1. Hangardørene skal lukkes etter at du har tatt ut flyet.
 2. Dra flyet vekk fra dørområde og snu halen vekk fra hangardørene før du starter. Du ser ikke om nestemann åpner dørene for å ta ut fly mens du starter opp. Og det samme gjelder når en kommer tilbake etter en flytur. Ikke la halen peke mot hangardørene før motoren er stoppet.
 3. Selv om du har tanket fulle tanker orker du å dra/snu flyet lenger vekk fra fuelpumpene slik at neste mann ikke må stå i propellstrømmen din når vedkommende tanker.

Utøver man disse enkle punktene på Apron, følger man ikke bare klubbens retningslinjer, men man utviser også et snev av sosial intelligens. Les videre


Innkalling til Årsmøte

Dato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: KlubbhusetDato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: Klubbhuset. Link til hele innkallingen her.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle klubbens årsmeldinger
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019
 8. Vedta klubbens budsjett
 9. Foreta valg

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved leder Leif Veka leif.veka@lyse.net

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet.
Årsrapporterblir gjort tilgjengelig på klubbens websider. Komplett revidert regnskap en enda ikke klart, men vil legges frem så snart som mulig.

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

Vel møtt
For styret
Stein Olaussen Leder


FLYGING PREIKESTOL OMRÅDET / OVER FOLKEANSAMLINGER I FRILUFT

Sola flyklubb vil minne om minste avstander/høyder over folkeansamlinger i friluft ref. SERA.

Sola flyklubb har fått tilbakemelding fra egne medlemmer og turister som har vært på Preikestolen at det er observert småfly nært Prekestol platået.
Preikestolen kan de fleste dager ansees ett sted der det er en folkeansamling (i det profesjonelle dronemiljøet er ansamling med mer 100 mennesker ansett som folkeansamling, ref. info gitt fra Luftfartstilsynet).

Regelverket SERA. 5005 f) så skal VFR flyging ikke foretas i en høyde under 300 meter/1000 fot over det høyeste hinderet innenfor en radius på 600 meter fra luftfartøyet.

For Preikestolplatået som ligger 604 meter over havet, så vil det si min. 904 meter/ 2965 fot over havnivå, hvis en er nærmere enn 600 meter – se kartutsnitt under.

preikestolen_600m

Sirkelen viser en radie på 600m fra platået.

Det er også andre områder der det kan ansees som folkeansamling i friluft f.eks. Kjerag og Dalsnuten.
Dalsnuten kan imidlertid komme inn under «nødvendig for start eller landing, eller med mindre det er gitt av vedkommende myndighet», men Sola Flyklubb anbefaler at fartøysjef holder så god avstand som mulig.

Sola Flyklubb har også fått meldinger om utstrakt bruk av droner i disse områdene, noe som utgjør en stor risiko for oss ved eventuell kollisjon mellom fly og drone.
Les videre