Sola Flyklubb

Skoleavdelingen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Midnattsol utenfor nordkapp

På disse sidene vil du finne informasjon om skoleavdelingen i Sola Flyklubb.

I Sola Flyklubb tilbyr vi teoretisk og praktisk undervisning til privatflyger sertifikat, PPL-A. Teorikurset avholdes i våre klubblokaler mandager og torsdager i vinterhalvåret. I tillegg til grunnutdanningen tilbyr vi videreutdannelse (såkalte utsjekker) i mørkeflyging og sjøflyging.

Sola Flyklubb har god kapasitet på instruktører og flymateriell, og vi disponerer egen hangar.

Vi flyr hele året, såfremt vært tillater det. Noen av de fineste flyopplevelsene kan det godt være du vil oppleve om vinteren, med knall blå himmel over gnistrende hvite fjelltopper. Flyene yter også bedre i kald vinterluft, men det vil du lære mer om i teoriundervisningen.

Vi håper du vil finne informasjonen på våre sider interessant og nyttig. Ta kontakt om det er noe du lurer på, eller stikk innom på en av våre klubbkvelder som foregår på tirsdager fra kl. 19.

Sola Flyklubb flyskole har valgt å følge Norges Luftsportsforbund (NLF) skoleprogrammer godkjent av Luftfartstilsynet.

I forbindelse med NLF overgang til DTO så har NLF utarbeidet elektronisk løsning for flyskolene (TMS) og ObservasjonsRegistreringsSystem (ORS).

Declared Training Organisation – DTO

Sola Flyklubb flyskole har fra 8 april 2019 vært en DTO godkjent flyskole.

En DTO er en organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktiviteter i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) uten forhåndsgodkjenning, på bakgrunn av erklæring til luftfartsmyndighetene.

Når en skole har gått over fra RF (tidligere ordning) til DTO, må eksisterende elever overføres til den nye organisasjonen. Det må da bli gjennomført en vurdering av hver enkelt elev for å innpasse denne i de nye DTO-treningsprogrammene. Det er ikke mulig å fullføre utdanning etter NLF skolehandbok etter at en har erklært DTO. Dette svarer til det skolen må gjøre om man overtar en elev som har startet utdanning ved en annen skole. Denne overføringen skal dokumenteres og kunne vises fram ved tilsyn.

DTO i ett nøtteskall:

  • Treningsorganisasjon for ikke-ervervsmessige sertifikat (PPL og LAPL) og tilhørende rettigheter.
  • Inga førehandsgodkjenning av flyskolen, bare erklæring til Luftfartstilsynet.
  • Forenkla krav til personell og organisasjon.
  • Nye krav til tilsynsaktivitet for Luftfartstilsynet.
  • Regelverket finn en i Annex VIII (Part-DTO) til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011.

For mer info om DTO, så henvises det til Luftfartstilsynets hjemmesider

https://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/2018/nytt-regelverk-om-flyskolar-i-januar-2019/

Dokumenter DTO

Sola Flyklubb DTO- – Verifisering av samsvar mellom treningsprogram og part-FCL 2109473_2_1
Sikkerhetsmålsetting_Sola Flyklubb
Treningshåndbok – DTO v 1.0
Treningsprogram – PPL(A) v 1.0
Treningsprogram – SEP(land) v 1.0
Treningsprogram – LAPL(A) v 1.0
NLF Treningsprogram – teori for LAPL(A)PPL(A) v 1.0
Treningsprogram Nattflygingsrettighet v. 1.0
NLF skolehandbok DTO

NLF-Skjemasamling (disse skjemaene skulle vært i håndbøkene, men manger per august 2020. Denne lenken kan slettes når håndbøkene oppdateres med disse skjemaene)

Du kan også sjekke ut Erlends elevblogg for å få et innblikk i det å ta småflysertifikat sett fra en elevs ståsted.

Copyright © by Sola Flyklubb All Right Reserved.

Sideansvarlig: morten(krøll)rydningen.as