Sola Flyklubb

IRS-Hendelsesrapporter

Dokumentsamling-hovedside

2015

IRS Hendelsesrapport 9-2015 Dårlig sikring av fly (pdf)

IRS Hendelsesrapport 8-2015 Hard landing med LN-NFJ (pdf)

IRS Hendelsesrapport 7-2015 Soloflyging i for sterk vind

IRS Hendelsesrapport 6-2015 flyging med for lavt oljenivå (pdf)

IRS Hendelsesrapport 5-2105 Radiofeil i kontrollsona (pdf)

IRS Hendelsesrapport 4-2105 Fly forlatt uten fortøyning eller annen sikring (pdf)

IRS Hendelsesrapport 3-2015 Uautorisert korrigering av snag på fly (pdf)

IRS Hendelsesrapport 2-2015 Liten skade ved manuell flytting av fly (pdf)

IRS Hendelsesrapport 1-2015 Taxi problemer ENZV pga glemt flyplasskart (pdf)

2014

IRS Hendelsesrapport 4-2014 Brudd på klarert høyde (pdf)

IRS Hendelsesrapport 3-2014 Parkering (pdf)

IRS Hendelsesrapport 2-2014 Booking disiplin (pdf)

IRS Hendelsesrapport 1-2014 Wake turbulence (pdf)